Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού καταστήματος siniparxi.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας siniparxi.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης. Κατά συνέπειαν οφείλει ο επισκέπτης/χρήστης να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ιστοσελίδα siniparxi.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου του υποκαταστήματος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία siniparxi.gr, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Κόδρου 3, Τ.Κ. 54634, με ΑΦΜ 105748563,τηλέφωνο: +30 2310219208 +30 6946912052, email: siniparxi@gmail.com.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της, καθώς και στους χρήστες του διαδικτύου να ενημερώνονται για τα προϊόντα της επιχείρησης, την διαθεσιμότητά τους καθώς και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις αγορές τους.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψεων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρισης.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε την δυνατότητα να πληροφορηθείτε σχετικά την χρήση από εμάς των προσωπικών σας στοιχείων στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της siniparxi.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.

Τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να δηλώσετε κατά την παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (siniparxi.gr) και να πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες των προϊόντων που διαθέτει η επιχείρηση μας, θα ζητηθεί από τους πελάτες η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων. Κατά την καταχώριση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (εάν πρόκειται για διαφορετική διεύθυνση από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (όταν επιλέγεται η πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας μαζί σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η επιχείρηση μας τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Η sinipaxi.gr χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας παραγγελίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με: α) την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στο χώρο σας, β) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, γ) για νέα προϊόντα που προσφέρονται από το sinipaxi.gr και δ) ειδικές προσφορές του sinipaxi.gr. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το sinipaxi.gr με αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας.

Η καταχώριση εκ μέρους σας των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση μας για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Σε καμία άλλη περίπτωση η επιχείρηση μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα sinipaxi.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση σας, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεγεί διαδικτυακά χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση.

Cookies
Η επιχείρηση μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας sinipaxi.gr. Στο παρόν σημείωμα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

Το sinipaxi.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το sinipaxi.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα sinipaxi.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο sinipaxi.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το sinipaxi.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το sinipaxi.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το sinipaxi.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του sinipaxi.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

Ασφάλεια συναλλαγών

Το sinipaxi.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας μας προσκομίζουν στην ιστοσελίδα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του sinipaxi.gr

Προϊόντα-Διαθεσιμότητα-Χαρακτηριστικά προϊόντων

Τα προϊόντα που διαθέτουμε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, οι τιμές τους και η διαθεσιμότητά τους βρίσκονται στην ηλεκτρονική μας σελίδα sinipaxi.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εκάστοτε προϊόν κάνετε κλικ στο εκάστοτε εικονίδιο του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

Η επιχείρηση μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαθεσιμότητα εμπορευμάτων των προμηθευτών της, αλλά εγγυάται για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τη μη διαθεσιμότητά τους εντός εύλογου χρόνου.

Η επιχείρηση μας, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Η επιχείρησή μας δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σχετικά με τα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Το ηλεκτρονικό κατάστημα sinipaxi.gr  επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Παραγγελία προϊόντων-Προστασία Καταναλωτή και Διαδικασία παραγγελίας προϊόντων

Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Η σύναψη έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος sinipaxi.gr προϋποθέτει ο χρήστης να είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (ήτοι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην τελεί σε δικαστική συμπαράσταση). Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από τους νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται να αναζητήσει από τους έχοντες την γονική μέριμνα ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες να αξιώσει την επιστροφή παραγγελιών, οι οποίες τυχόν πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτείται να: 1) Συμπληρώσετε την ειδική φόρμα παραγγελιών με τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύναψη της σύμβασης πώλησης και 2) Να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πωλήσεως, τους όρους χρήσης και ιδιαίτερα την συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, που είναι απαραίτητα.

Δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υπάρχει ένα πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε.

Για να συνεχίσετε τις αγορές σας επιλέξτε από τις κεντρικές κατηγορίες, αυτή που περιέχει το επόμενο είδος που ψάχνετε και προσθέστε το επίσης στο καλάθι σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης προϊόντων πατήστε το πλήκτρο ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.

Για να παραγγείλετε τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ, δεν είναι απαραίτητο να είσαστε μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ωστόσο σας συμβουλεύουμε να γίνετε μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθότι η οποιαδήποτε μελλοντική συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθίσταται με τον τρόπο αυτό ευκολότερη. Συμπληρώστε στην φόρμα την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και εισέλθετε (login) στον χώρο των μελών.

Αν δεν έχετε εγγραφεί ως μέλος, έχετε την δυνατότητα να γίνετε πατώντας το πλήκτρο δημιουργίας νέου λογαριασμού. Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής νέου μέλους και δηλώστε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) και καταχωρείστε έναν κωδικό πρόσβασης (password). Το e-mail που θα δηλώσετε θα πρέπει να είναι ενεργό, για να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας (π.χ. εξέλιξη της παραγγελίας, παράδοση κλπ.). Ακόμη κι εάν πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας ως επισκέπτης, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως: διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής παραγγελίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη και ολοκλήρωση της σύμβασης.

Εξωτερικές Συνθήκες

Εξωτερικές συνθήκες αποτελούν γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν να παραβλεφθούν ή δεν μπορούν να αποτραπούν (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), τα οποία δεν επιτρέπουν στους συμβαλλόμενους να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το γεγονός άμεσα, αλλιώς δεν θα έχουν το δικαίωμα να την επικαλούνται.
Στην προκείμενη περίπτωση ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως.

Τελικές Διατάξεις

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών:

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Στην Συνύπαρξη μπορείτε να παραγγείλετε από φρέσκα βιολογικά – λαχανικά με πιστοποίηση μέχρι και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για την οικογένεια από μικρούς παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιλέξτε τα προϊόντα που θέλετε, προσθέστε τα στο καλάθι αγορών σας και πηγαίνετε ταμείο. Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο κατάστημα, συμπεριλαμβάνεται ο ανάλογος Φ.Π.Α.

Στο ταμείο θα δηλώσετε την διεύθυνση αποστολής και αναλόγως με την περιοχή σας θα δείτε το κόστος της μεταφοράς.

Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σε κάθε περίπτωση, με το που λάβουμε την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση, γι΄αυτό θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά και προσεκτικά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που σας ζητάμε και ιδίως το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email σας. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία μέσα σε 24 ώρες, θα θεωρήσουμε την παραγγελία άκυρη.

Αποστέλουμε τα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα εκτός από τα φρέσκα λαχανικά που τα παραδίδουμε αυτοπροσώπως στη Θεσσαλονίκη. Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες και εκπτώσεις!

Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης – Περίχωρα

Παραδίδουμε όλα τα προϊόντα αυτοπροσώπως!

Στις περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος  Θεσσαλονίκης – περίχωρα παραδίδουμε προσωπικά και με ένα πάγιο κόστος από 3€ έως 5 € (αναλόγως την περιοχή σας) ανεξαρτήτως κιλών. Έχουμε χωρίσει χοντρικά το π.σ. σε 4 ζώνες και παρουσιάζουμε παρακάτω τις τιμές. Αν δεν είστε σίγουροι σε ποια περιοχή ανήκετε, έχετε την επιλογή να μάθετε το κόστος αποστολής και να το συμφωνήσουμε τηλεφωνικά.

Ζώνη Περιοχή Ενδεικτικές υποπεριοχές Κόστος
1 Ζώνη 1 Κέντρο Θεσ/νίκης, Τριανδρία, Τούμπα, Χαριλάου, Νεάπολη – Συκιές, Άγ. Παύλος. 3€
2 Ζώνη 2 Πυλαία – Κωνσταντινοπολίτικα, Καλαμαριά, Κηφησιά, Εύοσμος, Πολίχνη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Σταυρούπολη, Κορδελιό. 3,5€
3 Ζώνη 3 Ρετζίκι, Καλοχώρι, Πανόραμα. 4€
4 Ζώνη 4 Θέρμη, Περαία, Λαγκαδάς, Ωραιόκαστρο. 5€

Ημέρες παράδοσης για τα φρέσκα προϊόντα της βιολογικής λαϊκής αγοράς είναι Τετάρτη και Σάββατο, κάθε εβδομάδα εκτός από τις αργίες και όταν δεν το επιτρέπει ο καιρός.

Η παραγγελία πρέπει να δίνεται το αργότερο έως το προηγούμενο βράδυ της ημέρας παράδοσης.

Εκπτώσεις στα έξοδα αποστολής!

Ζώνη Ενδεικτικές υποπεριοχές Όριο Αγορών Έκπτωση Κόστος
1 Κέντρο Θεσ/νίκης, Τριανδρία, Τούμπα, Χαριλάου, Νεάπολη – Συκιές, Άγ. Παύλος. >35€ -50%  3  1.5€
>45€ -100% Δωρεάν!
2 Πυλαία, Κων/πολίτικα, Καλαμαριά, Κηφησιά, Εύοσμος, Πολίχνη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Σταυρούπολη, Κορδελιό >35€ -50%  3.5  1.75€
>55€ -100% Δωρεάν!
3 Ρετζίκι, Καλοχώρι, Πανόραμα. >35€ -50%  4 2€
>55€ -100% Δωρεάν!
4 Θέρμη, Περαία, Λαγκαδάς, Ωραιόκαστρο. >65€ -40%  5  3€

Υπόλοιπη Ελλάδα

Η παράδοση των προϊόντων στην διεύθυνση σας γίνεται με Courier, ΕΛΤΑ ή Μεταφορική Εταιρεία.

Αν βρίσκεστε στην ζώνη της «Υπόλοιπης Ελλάδος» όταν θα φτάσετε στο «Ταμείο» επιλέξτε την επιλογή «Υπόλοιπη Ελλάδα»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURIER ( Γενική Ταχυδρομική )

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το γράψετε ως επιλογή στο «Προαιρετικό Μήνυμα»

Κόστος Αποστολής και Αντικαταβολής έως και 4 κιλά – 4.5 €
Κάθε επιπλέον κιλό – 1,20 €

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕΛΤΑ

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το γράψετε ως επιλογή στο «Προαιρετικό Μήνυμα»

Κόστος Αποστολής μέχρι και ένα κιλό: 2,60 € (για κάθε επιπλέον κιλό: 0.5 €)
Προϋπόθεση να γίνει πρώτα κατάθεση σε τραπ. λογαριασμό.
Με την επιλογή των ΕΛΤΑ, η παραλαβή γίνεται από τον παραλήπτη στο πλησιέστερο κατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή του αφού πρώτα έχει παραλάβει SMS στο κινητό του ή ειδοποιητήριο στην διεύθυνση που έχει δηλώσει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΦΑ, ΜΕΛΙΣΣΑΣ.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το γράψετε ως επιλογή στο «Προαιρετικό Μήνυμα» και θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς μαζί σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Alpha Bank Πειραιώς – Εθνική).  Δεν καλύπτουμε διατραπεζικές χρεώσεις.

Δικαιούχοι: María del Mar de Alava Polo, Γρηγόρης Χατζημιχαηλίδης.

Alpha Bank,
ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 717 – 00 – 2310009363
IBAN: GR 62 0140 7170 7170 0231 0009 363

Τράπεζα Πειραιώς
ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 5202-057429 – 381
ΙΒΑΝ: GR61 0172 2020 0052 0205 7429 381

Εθνική Τράπεζα
ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 216/960571 – 12
ΙΒΑΝ: GR8201102160000021696057112