Βιο Λαϊκή Αγορά

Επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα από την λαϊκή αγορά. (Αποστέλονται μόνο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης)