Βιολογική Ζάχαρη, Στέβια

Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, Στέβια, Μελάσα Οργανική.