*Μοσχάτο σταφύλι ΒΙΟ, κλ.

*Μοσχάτο σταφύλι ΒΙΟ, κλ.