Μελιτζάνα Λευκή Σαντορίνης ΒΙΟ.

Μελιτζάνα Λευκή Σαντορίνης ΒΙΟ.