Φάβα κίτρινη από λαθούρι ΒΙΟ, 500g.

Φάβα κίτρινη από λαθούρι ΒΙΟ, 500g.