Αγγουράκι τουρσί ΒΙΟ, 670g.

Αγγουράκι τουρσί ΒΙΟ, 670g.