Ντινκελ ΒΙΟ Ολικής Αλεύρι, 1000 γρ.

Ντινκελ ΒΙΟ Ολικής Αλεύρι, 1000 γρ.