Μπασμάτι ΒΙΟ πλήρες, 500g.

Μπασμάτι ΒΙΟ πλήρες, 500g.