Αμπελόφυλλα ΒΙΟ, 350 γρ.

Αμπελόφυλλα ΒΙΟ, 350 γρ.